Skip to main content

Administratorem Państwa danych osobowych jest Praktyka Lekarska Przemysław Roś ul. Mościckiego 30/1 33-100 Tarnów NIP:9930037947 REGON:523398609. Wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: Nr księgi 000000255612, kod organu rejestrowego: L-72

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące  danych osobowych oraz przysługujących praw uprzejmie prosimy o kontakt drogą e-mailową pod adresem: daneosobowe@instantdoctor.pl

Praktyka Lekarska, która jest właścicielem portalu dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe i prywatność była odpowiednio chroniona zgodnie z Polityką Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Pliki cookies wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem, przyrządzenia oferty oraz do celów statystycznych.


DEFINICJE PODSTAWOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Praktyka Lekarska Przemysław Roś ul. Mościckiego 30/1 33-100 Tarnów NIP:9930037947 REGON:523398609. Wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: Nr księgi 000000255612, kod organu rejestrowego: L-72

Serwis Internetowy – zwany dalej „Serwisem” umieszczony  pod adresem www.instantdoctor.pl, jest zarządzany i prowadzony przez Praktyka Lekarska Przemysław Roś. zwaną dalej Administratorem.

Urządzenie – jest to urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego Użytkownik Serwisu uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego.

Użytkownik Serwisu – jest nim każda osoba, która odwiedza serwis internetowy lub korzysta z jego funkcjonalności: możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie lub przesłanie bezpośredniego e-maila z zapytaniem.


DANE OSOBOWE PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Serwis internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownik
 2. Wszelkie dane Użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności, która obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 3. Państwa dane pozyskujemy w następujący sposób:
  1. kontaktów zainicjowanych przez Państwa przedstawicieli lub pracowników w formie wiadomości e-mail bezpośredniej oraz przesłanej przez formularz kontaktowy z prośbą o ofertę handlową,
  2. ogólnodostępnych baz danych osobowych (KRS, REGON, CEIDG),
  3. kontaktów uzyskanych podczas konferencji branżowych,
  4. podczas kontaktów bezpośrednich z Państwa przedstawicielami i pracownikami,
  5. przesłane przez Państwa przedstawicieli i pracowników przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail,
  6. podane przez użytkownika do wystawienia rachunku lub faktury,
 4. Administrator serwisu internetowego przetwarza następujące:
  1. Nazwa działalności gospodarczej,
  2. Dokładny adres siedziby firmy
  3. Numer NIP oraz REGON
  4. Adresy e-mail
  5. Numery telefonów
  6. Imię i nazwisko
  7. Dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym
  8. Treść wiadomości e-mail przesłaną przez Użytkownika Serwisu Internetowego,
 5. Podstawą prawną do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zabezpieczeniu danych i dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
 6. Użytkownik serwisu ma pełne prawo do wglądu w swoje dane osobowe, przysługuje mu również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Administrator ma 30 dni na ustosunkowania się do prośby Użytkownika, który powinien wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres: daneosobowe@instantdoctor.pl

 

DLACZEGO PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE

Naszym nadrzędnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych użytkowników/pacjentów, dlatego też możemy przetwarzać jedynie ograniczone dane, tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne do utrzymania funkcjonowania Strony. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz do sporządzania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej Strony internetowej. Wspomniane dane statystyczne nie są gromadzone w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możesz odwiedzić naszą Stronę internetową bez konieczności ujawniania nam swojej tożsamości lub przekazywania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby rozpoznać Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak zechcesz skorzystać z niektórych funkcji Strony, lub chcesz otrzymywać nasz newsletter, lub podać inne informacje poprzez wypełnienie formularza, możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, miasto w którym mieszkasz, firma, organizacja, numer telefonu. Możesz zrezygnować z podawania nam swoich danych osobowych, jednak wówczas możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony. Na przykład, nie będziemy w stanie wysyłać Ci naszego Newslettera, nawiązać z Tobą kontaktu, oraz zrealizować konsultacji lekarskiej. Użytkownicy, którzy nie są pewni, które informacje są obowiązkowe, mogą skontaktować się z nami pisząc na adres daneosobowe@instantdoctor.pl

Prawa:

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

 • Prawo do uzyskania informacji.
 • Prawo dostępu do informacji.
 • Prawo do korekty danych.
 • Prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do zastrzeżenia sposobu przetwarzania danych.
 • Prawo sprzeciwu.
 • Prawa odnoszące się do automatyzacji podejmowania decyzji i profilowania.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

daneosobowe@instantdoctor.pl

Ponadto, jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, zaznaczamy, że dane użytkownika mogą być przetwarzane w celu realizacji ewentualnych umów z nim zawartych (np. w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony) lub w celu realizacji naszych uzasadnionych działań biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy mieć na uwadze, że informacje o użytkowniku mogą być przekazywane poza granice Unii Europejskiej, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe  będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

DANE MEDYCZNE

Okres przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany do zniszczenia dokumentów w sposób trwały.

 


INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies, Użytkownik serwisu ma pełna możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji możliwe będzie dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego, pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.
 2. Wszystkie wykorzystywane w serwisie pliki cookies wykorzystujemy do realizacji wielu funkcji, przede wszystkim do celów statystycznych, reklamowych, analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowanie treści do odwiedzających Użytkowników Serwisu Internetowego.
 3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika Serwisu oraz jego Urządzenia.
 4. Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane uzyskane przez pliki cookies jest Administrator serwisu internetowego.
 5. Administrator serwisu wykorzystuję następujące pliki cookies
  1. Sesyjne pliki cookies są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu do czasu zakończenia sesji. Przechowywanie zostaje zakończone w chwili wylogowania się, opuszczenia Serwisu Internetowego oraz wyłączenia Urządzenia.
  2. Stałe pliki cookies są to pliki stałe, które pozostają zapisane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu na czas określony przez przeglądarkę w parametrach plików cookies lub do chwili ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. System funkcji stałych plików cookies sprowadza się do sprawdzenia oraz określenia nowych i dotychczasowych użytkowników Serwisu Internetowego.
 6. Przesyłane za pośrednictwem Serwisu Internetowego pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących partnerów i reklamodawców w celach statystycznych oraz reklamowych.


CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej konfiguracji serwisu:
  1. odczytuje podstawowe parametry Urządzenia, w celu poprawnego dostosowania i wyświetlenia Serwisu Internetowego
  2. wykorzystywanie lokalizacji Użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu Internetowego pod względem jego lokalizacji.
 2. Pliki cookies umieszczone na Urządzeniu Użytkownika Serwisu są udostępniane i przetwarzane w celach analitycznych i reklamowych za pomocą Google Analitycs, Google Adwords oraz Pixel Facebook.
 3. Użytkownik Serwisu może edytować i przeglądać informację gromadzone przez sieć reklamową wynikające z plików cookies przy pomocy narządzenia:
  1. Sieć reklamowa Google: https://www.google.com/ads/preferences/
  2. Sieć reklamowa Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update
 1. Administrator Serwisu Internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu badań i analiz statystyk strony internetowej, które pomagają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego.
 2. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs, które są zarządzane przez Google Inc z siedzibą w USA.

 

INSTRUKCJA ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia tak, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies lub zażądać informacji o każdorazowym przesłaniu danych na Twoje urządzenie. W celu zablokowania plików cookies lub wyłączenie niektórych funkcji proszę postępować według poniższej instrukcji. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies

Internet Explorer 10

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL